Terug raad voor maatschappelijk welzijn

di 01/06/2021 - 20:15 Raadzaal

 • Conform het gemeenteraadsbesluit van 10 november 2020 wordt deze raad voor maatschappelijk welzijn ingevolge de coronacrisis digitaal en hybride georganiseerd. 

Openbare zitting

Sector burger en samenleving

Sociale dienst

 • Zowel de Vlaamse als de Federale overheid besliste vanaf de start van de coronacrisis om verschillende subsidies aan steden, gemeenten en OCMW's toe te kennen. De subsidies die betrekking hebben op het welzijn van de inwoners worden voor stad en OCMW Herentals beheert door de sociale dienst. Het zijn enkel deze subsidies die in dit besluit besproken worden. 

  Er werden voor stad Herentals al een deel van subsidies concreet ingevuld en toegepast. Deze werden steeds besproken op het overleg 'samen tegen corona', het bijzonder comité voor de sociale dienst en het vast bureau om vervolgens beslist te worden op de raad voor maatschappelijk welzijn. Aan de hand van deze genomen beslissingen werden en worden ze in de praktijk verder uitgerold. 

  In het voorjaar 2021 werden verschillende van deze subsidies verlengd in tijd of aangevuld met bijkomende middelen. Ook enkele nieuwe subsidies werden toegevoegd. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verschillende subsidiekanalen goed.

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

 • Het OCMW neemt deel aan de intercommunale CIPAL (Centrum voor Informatica van de Provincies Antwerpen en Limburg). CIPAL dv nodigt het OCMW uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van CIPAL dv op 24 juni 2021.

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van het OCMW om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.

  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst