Terug
Gepubliceerd op 21/05/2021

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

di 01/06/2021 - 20:15 Raadzaal
 • 1.

  2021_RMW_00035 - Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 4 mei 2021: goedkeuring

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 4 mei 2021 goed. 

 • 2.

  2021_RMW_00037 - Financiële middelen COVID-19: Update invulling verschillende coronasubsidies

  Zowel de Vlaamse als de Federale overheid besliste vanaf de start van de coronacrisis om verschillende subsidies aan steden, gemeenten en OCMW's toe te kennen. De subsidies die betrekking hebben op het welzijn van de inwoners worden voor stad en OCMW Herentals beheert door de sociale dienst. Het zijn enkel deze subsidies die in dit besluit besproken worden. 

  Er werden voor stad Herentals al een deel van subsidies concreet ingevuld en toegepast. Deze werden steeds besproken op het overleg 'samen tegen corona', het bijzonder comité voor de sociale dienst en het vast bureau om vervolgens beslist te worden op de raad voor maatschappelijk welzijn. Aan de hand van deze genomen beslissingen werden en worden ze in de praktijk verder uitgerold. 

  In het voorjaar 2021 werden verschillende van deze subsidies verlengd in tijd of aangevuld met bijkomende middelen. Ook enkele nieuwe subsidies werden toegevoegd. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verschillende subsidiekanalen goed.

 • 3.

  2021_RMW_00036 - CIPAL dv: goedkeuring agenda algemene vergadering van 24 juni 2021 en vaststelling mandaat

  Het OCMW neemt deel aan de intercommunale CIPAL (Centrum voor Informatica van de Provincies Antwerpen en Limburg). CIPAL dv nodigt het OCMW uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van CIPAL dv op 24 juni 2021.

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van het OCMW om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.

  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.