Terug raad voor maatschappelijk welzijn

di 05/10/2021 - 20:15 Raadzaal

Openbare zitting

Sector stadsontwikkeling

Dienst patrimonium

Sector burger en samenleving

Sociale dienst

 • De toelage voor participatie en sociale activering, verdeeld door de programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie (POD MI), wil kansarmen in het sociale leven betrekken door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. De initiatieven die door deze maatregel worden ondersteund, zijn ook duidelijk onderscheiden van bepaalde professionele inschakelingstrajecten en zijn bedoeld om de doelgroep te kunnen laten deelnemen aan de samenleving. 

  De rol van het OCMW hierin is dat het de doelgroep definieert, de projecten formuleert en de deelnemers in contact brengt met de aanbieders. Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten en manifestaties kan stimuleren. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de toelage voor participatie en sociale activering van 16.550 euro die van de POD maatschappelijke integratie ontvangen werd voor het jaar 2021.

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het subsidiereglement toelage voor participatie en sociale activering goed 

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

 • Het OCMW is vennoot in het AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 mevrouw Yoleen van Camp aan als vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Mevrouw Yoleen Van Camp nam ontslag als schepen en als raadslid, bijgevolg ook als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw.

  De raad voor maatschappelijk welzijn duidt een nieuwe vertegenwoordiger namens de meerderheid aan voor deelname aan voor de algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw. Deze vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

 • Het OCMW is vennoot van IOK (Intercommunale Ontwikkelings­maatschappij voor de Kempen).

  De raad voor maatschappelijk welzijn duidde op 12 maart 2019 mevrouw Eva Brandwijk aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Eva Brandwijk neemt ontslag als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

  De raad voor maatschappelijk welzijn duidt een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering van IOK voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Dienst financiƫn


Publicaties

Besluitenlijst