Terug
Gepubliceerd op 17/11/2021

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

di 09/11/2021 - 20:15 Raadzaal
 • 1.

  2021_RMW_00067 - Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 5 oktober 2021: goedkeuring

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 5 oktober 2021 goed. 

 • 2.

  2021_RMW_00063 - Erfpachtverlening Begijnhof 5: goedkeuring en principiƫle wijziging bewoningsplicht huidige erfpachters

  Begijnhof 5 is vrij na de verhuis van de voormalige bewoonster. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om Begijnhof 5 in erfpacht te geven. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de ontwerpakte goed. 

 • 3.

  2021_RMW_00068 - Erfpachtverlening Begijnhof 17: buiten toepassing stellen van de bewoningsplicht: goedkeuring

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de bewoningsplicht buiten toepassing te stellen voor de woning Begijnhof 17. Hiermee wordt bewoning een recht en niet langer een plicht.

 • 4.

  2021_RMW_00069 - Indexering dagprijs woonzorgcentrum Sint-Anna: goedkeuring

  De dagprijs van het woonzorgcentrum Sint-Anna wordt, zoals wettelijk toegelaten, jaarlijks aangepast aan de consumptieprijsindex. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de dagprijs van het WZC Sint-Anna met ingang van 1 januari 2022 aan te passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 • 5.

  2021_RMW_00064 - Welzijnszorg Kempen: oprichting zelfstandige groepering in het kader van de dienstverlening informatieveiligheid: goedkeuring en afvaardiging

  De facturatie van de dienstverlening informatieveiligheid naar de lokale besturen zorgt mogelijk voor problemen bij Welzijnszorg Kempen (WZK). Dit kan opgelost worden met de oprichting van een zelfstandige groepering (ZG) in het kader van de dienstverlening informatieveiligheid.

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van de betreffende zelfstandige groepering WZK Dienstverlening ZG goed.

  De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt wie wordt afgevaardigd naar de stuurgroep van de zelfstandige groepering.

 • 6.

  2021_RMW_00065 - IOK: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 17 december 2021 en vaststelling mandaat

  Het OCMW is vennoot van IOK  (Intercommunale Ontwikkelings­maatschappij voor de Kempen). IOK nodigt het OCMW uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van het OCMW om te stemmen in overeenstemming met de genomen beslissing.