Terug raad voor maatschappelijk welzijn

di 07/12/2021 - 20:15 Raadzaal

Openbare zitting

Sector zorg

Woonzorgcentrum Sint-Anna

Sector burger en samenleving

Sociale dienst

 • De afgelopen twee jaar werd de sociale dienst geconfronteerd met enkele aanvragen voor borgstelling en financiële tussenkomst bij een verblijf in een erkende assistentiewoning. Op dit moment beschikt de sociale dienst enkel over een kader voor borgstelling en financiële tussenkomt in een woonzorgcentrum. Om de afhandeling van deze vragen eenduidig en efficiënter te laten verlopen, werd er een nieuwe steunnorm uitgeschreven die hieronder in detail wordt toegelicht. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe steunnorm "Borgstelling en financiële tussenkomst bij een verblijf in een erkende assistentiewoning" goed.

 • Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 bevat een duidelijke visie op de hertekening van het inburgeringsbeleid. Het hertekende inburgeringsbeleid zal effectief starten op 1 januari 2022 waardoor vanaf dan de kosten voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en de cursus Nederlandse Taal 2 (NT2) niet langer gedragen zal worden door Vlaanderen. Deze kosten zullen doorgeschoven worden naar de cliënten en/of lokalen besturen. Om op 1 januari 2022 voor Herentals met een duidelijk kader te kunnen starten, werd onderstaande nieuwe steunnorm uitgeschreven. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe steunnorm 'Inburgeringstraject' goed. 

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

 • Het OCMW neemt deel aan de intercommunale CIPAL (Centrum voor Informatica van de Provincies Antwerpen en Limburg). CIPAL dv nodigt het OCMW uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van CIPAL dv op 16 december 2021.

  De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van het OCMW om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.

  De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.

Besloten zitting

Sector zorg

Woonzorgcentrum Sint-Anna

 • Een bewoonster van het woonzorgcentrum heeft aan haar zoon te kennen gegeven dat ze na overlijden graag een gift wou doen aan het woonzorgcentrum als dank voor de vriendschap en hulp van de personeelsleden op afdeling Zonnedauw. 

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de schenking te aanvaarden en aan te wenden voor aankoop van hulpmiddelen die de ergonomie van medewerkers en het comfort van bewoners ten goede komen.